Cá Cược Bóng Bàn Online: Thách Thức và Cơ Hội Đánh Bại Nhà Cái

Cá cược bóng bàn là một hình thức giải trí mang tính chất rủi ro cao. Người chơi cần hiểu rõ các quy tắc và luật lệ cá cược bóng bàn trước khi tham gia.

Các loại cược bóng bàn cơ bản

Có rất nhiều loại cược bóng bàn 888b khác nhau, nhưng các loại cược cơ bản nhất bao gồm:

 • Cược kết quả trận đấu: Đây là loại cược phổ biến nhất trong cá cược bóng bàn. Người chơi đặt cược vào đội nào sẽ giành chiến thắng trong trận đấu.
 • Cược handicap: Cược handicap là loại cược trong đó nhà cái sẽ tạo ra một lợi thế hoặc bất lợi cho một đội. Người chơi đặt cược vào đội nào sẽ giành chiến thắng sau khi đã tính đến lợi thế hoặc bất lợi này.
 • Cược tổng số điểm: Cược tổng số điểm là loại cược trong đó người chơi đặt cược vào tổng số điểm sẽ được ghi trong trận đấu.

Cách tính cược kết quả trận đấu

Nếu người chơi đặt cược vào đội thắng trận đấu, thì người chơi sẽ thắng cược nếu đội đó giành chiến thắng. Nếu người chơi đặt cược vào đội thua trận đấu, thì người chơi sẽ thắng cược nếu đội đó giành chiến thắng.

Ví dụ:

 • Nhà cái đưa ra tỷ lệ cược cho trận đấu giữa đội A và đội B là 1.80 cho đội A và 2.00 cho đội B.
 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội A.
 • Nếu đội A giành chiến thắng, thì người chơi sẽ thắng 180.000 đồng (100.000 đồng x 1.80).
 • Nếu đội B giành chiến thắng, thì người chơi sẽ thua 100.000 đồng.

Cách tính cược handicap

Cược handicap là loại cược mà nhà cái sẽ tạo ra một lợi thế hoặc bất lợi cho một đội. Lợi thế được biểu thị bằng số âm, và bất lợi được biểu thị bằng số dương.

Nếu người chơi đặt cược vào đội có lợi thế, thì đội đó cần giành chiến thắng với cách biệt lớn hơn hoặc bằng số âm của handicap.

Nếu người chơi đặt cược vào đội có bất lợi, thì đội đó cần giành chiến thắng với cách biệt nhỏ hơn hoặc bằng số dương của handicap.

Ví dụ:

 • Nhà cái đưa ra tỷ lệ cược cho trận đấu giữa đội A và đội B là 1.65 cho đội A -3 và 2.20 cho đội B +3.
 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội A -3.
 • Nếu đội A giành chiến thắng với cách biệt từ 4 điểm trở lên, thì người chơi sẽ thắng 165.000 đồng (100.000 đồng x 1.65).
 • Nếu đội A giành chiến thắng với cách biệt từ 3 điểm đến 3 điểm, thì người chơi sẽ hòa cược.
 • Nếu đội A giành chiến thắng với cách biệt nhỏ hơn 3 điểm, thì người chơi sẽ thua 100.000 đồng.

Cách tính cược tổng số điểm

Cược tổng số điểm là loại cược trong đó người chơi đặt cược vào tổng số điểm sẽ được ghi trong trận đấu.

Nhà cái sẽ đưa ra một khoảng tổng số điểm, và người chơi sẽ đặt cược vào việc tổng số điểm sẽ nằm trong khoảng đó hay không.

Ví dụ:

 • Nhà cái đưa ra tỷ lệ cược cho trận đấu giữa đội A và đội B là 2.00 cho tổng số điểm từ 10 đến 15 và 1.50 cho tổng số điểm từ 16 đến 20.
 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng cho tổng số điểm từ 10 đến 15.
 • Nếu tổng số điểm trong trận đấu là từ 10 đến 15, thì người chơi sẽ thắng 200.000 đồng (100.000 đồng x 2.00).
 • Nếu tổng số điểm trong trận đấu là từ 16 đến 20, thì người chơi sẽ thua 100.000 đồng.